Hvor meget bør din andelsboligforening hensætte?

Ved du hvor meget din andelsboligforening bør hensætte?

Tidens gunst er under hastig forandring og hos Furesøgruppen oplever vi en tiltagende usikkerhed på ejendomsmarkedet. Men hvilken betydning har det for din Andelsboligforening og på værdien af din andel?

Afhængig af værdien af andelskronen i foreningens regnskab kan selv små og marginale udsving i markedsværdierne få stor betydning for fastsættelsen af andelskronen, medmindre foreningen har foretaget hensættelser i regnskabet. En hensættelse er en regnskabsmæssig betegnelse for, at foreningen har reserveret en del af værdien, hvorved andelskronen falder. Netop hensættelser er en effektiv måde til at hindre en for høj andelskrone. Risikoen ved at fastsætte andelskronen for højt er, at foreningen bliver mere volatil overfor markedsudsving.

Andelshavere, der i gode tider har belånt deres andel op, risikerer i dårlige tider at blive bedt om at nedbringe deres lån eller stille supplerende sikkerhed, når andelskronen falder. Har foreningen reserveret/hensat kapital som ”buffer”, rammes andelskronen ikke af værdijusteringer inden for hensættelserne, hvilket levner tid og mulighed for Andelsboligforening til at afbløde konsekvenserne.

Er det en god ide at hensætte?

Ja og nej – en lav andelskrone, der ikke er markedskonform, medfører en lavere pris for andelsboligen i forhold til tilsvarende andelsboliger. For andelshavere, der er ved at sælge, betyder en unaturlig lav andelskrone at tilsvarende boliger i andre andelsboligforeninger bliver dyrere. Omvendt kan man sige, at en lav andelskrone er i tråd med andelsboligtanken om at alle skal have råd til en bolig.

En høj andelskrone kan omvendt være risikabel for andelshaverne, hvis enkelte eller flere andelshavere pga. manglende sikkerhedsstillelser overfor banken/realkreditinstituttet ikke kan servicere deres lån. I den situation må de resterende andelshavere forholdsmæssigt (afhængig af vedtægtens bestemmelser) bære udgifterne for den nødlidende andelsbolig indtil andelsboligen kan sælges.

Hos Furesøgruppen anbefaler vi en markedskonform vurdering med en passende hensættelse på ca. 12-17% af andelskronen i reserve til at modstå korrektioner i markedsværdierne. Derudover anbefaler vi at vælge en valuar, der hverken er kendt for at vurdere højt eller lavt og gerne en valuar, der har kendskab til nærområdet og realiserede sammenlignelige salg.

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om vores anbefalinger herunder hvor din forening ruster sig bedst muligt mod fluktuerende priser, så tag fat på os: Vi er altid klar med et godt råd.

 

Kontakt os uforpligtende på telefon 7020 5444 eller via e-mail valuar@furesoegruppen.dk, såfremt I ønsker en dialog om jeres fordele/ulemper ved hensættelser.

Kontaktinformation

Kontakt os uforpligtende allerede i dag!

Furesøgruppen ApS
Strandvejen 102 B, 5
2900 Hellerup

Kontakt

Furesøgruppen ApS • Strandvejen 102 B, 5. • DK 2900 Hellerup • +45 70 20 54 44info@furesoegruppen.dk