Valuarvurdering af Andelsboligforeningers ejendomme

FuresøGruppen udarbejder valuarvurderinger af andelsboligforeningers ejendomme.

 

Vores vurdering er veldokumenteret, og i vores rapport får I et overblik over de forhold, der er relevante for værdien af ejendommen, herunder hvad der evt. kan gøres for at øge værdien.

 

Vores vurderinger er baseret på mange års erfaring og en altid opdateret viden om både de juridiske og økonomiske forhold på ejendomsmarkedet.

 

Vores vurdering udarbejdes i overensstemmelse med den fastlagte branchenorm for vurdering af andelsboligforeningsejendomme iht. Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra b.

 

Dermed er I sikret, at vurderingen af foreningens ejendom er i overensstemmelse med de aktuelle markedsforhold og lever op til de krav, som lovgivningen stiller til fastsættelse af andelskronen.